ประกาศสมัครงาน

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วันพุธที่ 29 ก.ย. 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติและไทย
วันพุธที่ 18 ส.ค. 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติและไทย

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีนชาวจีน
วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีนชาวจีน