พันธมิตรการศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนนานาชาติเซี่ยเหมิน

วันที่เซ็นสัญญา :2015-10-23

สัญญาความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนนานาชาติเซี่ยเหมินและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนนานาชาติเซี่ยเหมิน

วันที่เซ็นสัญญา :2018-08-23

สัญญายกระดับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนานาชาติเซี่ยเหมินและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

วันที่เซ็นสัญญา :2017-09-20

สบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน

วันที่เซ็นสัญญา :2014-01-13

สัญญาความร่วมมือศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาจีน(HSK)ระบบอินเตอร์เน็ต

โรงเรียนเทศบาล 5 เซี่ยเหมิน

วันที่เซ็นสัญญา :2018-07-09

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษาโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนเทศบาล 5 เซี่ยเหมินและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน วิทยาเขตมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

วันที่เซ็นสัญญา :2010-11-19

สข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

วันที่เซ็นสัญญา :2015-12-06

จัดตั้งศูนย์รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน ประจำจังหวัดภูเก็ต

วันที่เซ็นสัญญา :2016-04-22

สัญญาความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0