โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

การศึกษาคือการพัฒนาคน

เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์

การศึกษาคือการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ กรอบการเรียนรู้ IC-IB คือ การสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และมีสปิริต มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองสร้างสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อส่วนรวม ส่งต่อคนรุ่นหลัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกอย่างมีความสุข สันติ และยั่งยืน

ฝ่ายปฐมวัย (PYP)

ฝ่ายประถมศึกษา (PYP)

ฝ่ายมัธยม (MYP)

IC-IB

“เราเชื่อว่าภาษาจะเปิดโลกของผู้เรียนให้กว้างขึ้นด้วยโปรแกรม IC-IB”

หลักสูตร และกรอบการเรียนรู้ IC-IB ที่สำคัญ คือมากกว่าการเรียนตามหลักสูตร และเพียงเพื่อได้รับเกียรติบัตร แต่เป้าหมายของเรา คือ การบ่มเพาะผู้เรียนให้เกิดปัญญา คิดวิเคราะห์เป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เข้าถึงหลักปรัชญา 5 ประการ คือ จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต และสุนทรียศาสตร์ สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศได้ทั่วโลก

95%

นักเรียนชั้นม. 6

ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR B2

95%

นักเรียนชั้นม. 6

ผ่านการทดสอบภาษาจีน HSK 4

50%

นักเรียนชั้นม. 6

ศึกษาต่อประเทศจีน

10%

นักเรียนชั้นม. 6

ศึกษาต่อต่างประเทศ

ข่าวสาร

วันจันทร์ที่ 20 ก.ย. 2564

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 แบบออนไลน์ ประจำปี 2564

แผนกคุณลักษณะผู้เรียน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (แบบออนไลน์) ประจำปี 2564

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 2564

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 2564

การเรียนภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ส.ค. 2564

พิธีไหว้ครูดนตรี นาฎศิลป์ ไทย ประจำปีการศึกษา2564

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564

นิทรรศการออนไลน์สัปดาห์วิทยาศาสตร์

อ่านต่อ
ข่าวทั้งหมด
รูปภาพกิจกรรม

การศึกษาคือการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์

นายสมบัติ อติเศรษฐ์

ประธานมูลนิธิกุสลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต (ล้อกเซี่ยนก๊ก)

และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

สระว่ายน้ำ

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ห้องสมุด

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

สนามเด็กเล่น

ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา