ศึกษาธิการจัดหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

วันอังคารที่ 1 ก.พ. 2565

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาธิการจัดหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารโรงเรียน ต้อนรับ นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางสาวกิรณา โนนสินชัย รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้สื่อข่าว NBT จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เพื่อดูความพร้อมการเปิดเรียน On - Site และการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 5 - 11 ปี

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ตเปิดเรียน ON - Site เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ด้านศึกษาธิการจังหวัดมั่นใจ 4 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5 - 11 ปี

 

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0