เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 แบบออนไลน์ ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 20 ก.ย. 2564

แผนกคุณลักษณะผู้เรียน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

(แบบออนไลน์) ประจำปี 2564  เพื่อพัฒนาทีมกีฬาวูซูแข่งขันสู่ระดับประเทศ โดยใช้ศูนย์กีฬาอติเศรษฐ์ฝ่ายประถมศึกษา ในการฝึกซ้อมนักกีฬาตามมาตรการป้องกันโควิค -19 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาจำนวนนักกีฬา 7 คน โปรแกรมการแข่งขัน 9 รายการ ดังนี้